Аист прилетел! Картина. Холст акрил. Вася Ложкин

Аист прилетел! Картина. Холст акрил. Вася Ложкин


© Вася Ложкин 2008 - 2017 ©